erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
36895
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36895
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve uit de 17de eeuw, aangepast in de tweede helft van de 18de eeuw en in de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde bakstenen gebouwen onder grotendeels aangepaste daken, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gedeeltelijk gekasseid erf met mestvaalt, bereikbaar via een poortgebouw in de zuidwestvleugel.

Poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw, met resten van het oorspronkelijke stijl- en regelwerk aan erfzijde. S-vormige muurankers. Vensters en deur in kalkstenen omlijsting (tweede helft van de 18de eeuw). Recente poort onder metalen I-balk. Linker zijgevel met aandak en muurvlechtingen.

Woonhuis ten noordwesten, vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat), op een gevelsteen aan straatzijde gedateerd AWC/ ANNO/ 1838, waarschijnlijk verwijzend naar een verbouwing van de oudere kern. Getoogde vensters in een bepleisterde omlijsting met kalkstenen onderdorpel. Twee getoogde venstertjes in een geprofileerde kalkstenen omlijsting met duimen aan straatzijde. Halfronde bovenvensters. Getoogde deur (hergebruikt materiaal ?) in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen.

Stal ten zuidoosten, onder gewijzigd dak, en naast het poortgebouw. Aangepaste vensters; deuren uit de tweede helft van de 18de eeuw: getoogd, in een rechthoekig kalkstenen omlijsting met sluitsteen.

Dwarsschuur ten noordoosten onder gewijzigd dak. Op een gevelsteen boven de poort de datering ANNO/ 1802. Een mergelstenen gevelsteen in het midden van de gevel is volledig verweerd. Twee korfboogvormige poorten.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36895 (Geraadpleegd op )