Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Herderen
Straat Kruisherenstraat
Locatie Kruisherenstraat 34, Riemst (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve uit de 17de eeuw, aangepast in de tweede helft van de 18de eeuw en in de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde bakstenen gebouwen onder grotendeels aangepaste daken, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gedeeltelijk gekasseid erf met mestvaalt, bereikbaar via een poortgebouw in de zuidwestvleugel.

Poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw, met resten van het oorspronkelijke stijl- en regelwerk aan erfzijde. S-vormige muurankers. Vensters en deur in kalkstenen omlijsting (tweede helft van de 18de eeuw). Recente poort onder metalen I-balk. Linker zijgevel met aandak en muurvlechtingen.

Woonhuis ten noordwesten, vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat), op een gevelsteen aan straatzijde gedateerd AWC/ ANNO/ 1838, waarschijnlijk verwijzend naar een verbouwing van de oudere kern. Getoogde vensters in een bepleisterde omlijsting met kalkstenen onderdorpel. Twee getoogde venstertjes in een geprofileerde kalkstenen omlijsting met duimen aan straatzijde. Halfronde bovenvensters. Getoogde deur (hergebruikt materiaal ?) in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen.

Stal ten zuidoosten, onder gewijzigd dak, en naast het poortgebouw. Aangepaste vensters; deuren uit de tweede helft van de 18de eeuw: getoogd, in een rechthoekig kalkstenen omlijsting met sluitsteen.

Dwarsschuur ten noordoosten onder gewijzigd dak. Op een gevelsteen boven de poort de datering ANNO/ 1802. Een mergelstenen gevelsteen in het midden van de gevel is volledig verweerd. Twee korfboogvormige poorten.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herderen

Herderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.