Gesloten hoeve Oude Winning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Herderen
Straat Maastrichterstraat
Locatie Maastrichterstraat 2, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve Oude Winning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve Oude Winning

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beschrijving

Hoeve op de hoek met de Tolstraat, met kern uit de 17de eeuw(stallen), aangepast begin en midden 18de eeuw; recente aanpassingen en volledig vernieuwd woonhuis. Bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met mestvaalt, toegankelijk via een inrijpoort aan de Maastrichterstraat.

Inrijpoort in de noordelijke vleugel, op een gevelsteen met wapenschild gedateerd ANNO/ 1715. Rechthoekige poort onder houten latei; oorpsronkelijk houtwerk, door middel van nagelkoppen gedateerd 1715.

Het woonhuis in de noordoostelijke hoek is volledig verbouwd op een gedichte, deur uit de tweede helft van de 18de eeuw na, getoogd in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen.

Stal ten zuiden van het erf uit de 17de eeuw, voorzien van mergelstenen muurpartijen, S-vormige muurankers en gewijzigde muuropeningen, op een gedeeltelijk mergelstenen deur na. De stal naast de inrijpoort is vrijwel volledig verbouwd; resten van witgekalkte mergelstenen muurpartijen.

De oostelijke stalvleugel draagt een mergelstenen gevelsteen met datering 1758/ LP; zelfde datering op een gevelsteen boven de poort. Witgekalkte bak- en mergelsteenconstructie, voorzien van een mergelstenen kroonlijst op ojiefvormige consoles (17de eeuw), mergelstenen speklagen, twee oorspronkelijke rechthoekige venstertjes in een kalkstenen omlijsting (1758) en drie getoogde deuren uit dezelfde periode in een kalkstenen omlijsting met sluitsteen en geprofileerde, mergelstenen druiplijst. Waarschijnlijk een 17de-eeuwse rondboogpoort (doorrit naar de velden) in een verankerde mergelstenen omlijsting met geprofileerde druiplijst. Gelijkaardige poort in de achtergevel, het houtwerk door middel van nagelkoppen gedateerd 1758. Linker zijgevel met aandak en vlechtingen.

Vrijwel volledig vernieuwde dwarsschuur ten westen, met resten van mergelstenen muurpartijen. Rechthoekige poort onder houten latei.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herderen

Herderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.