Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Riemst
Straat Tongersesteenweg
Locatie Tongersesteenweg 99, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, de bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de straatvleugel.

Laatstgenoemde vleugel omvat naast de korfboogvormige, bakstenen inrijpoort, voorzien van hardstenen imposten en sluitsteen, het woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, op de deurlatei gedateerd W.M/ 1843. Rechthoekige vensters: strekse, bakstenen bovenvensters, hardstenen lateien op de benedenverdieping; rechthoekige deur in een vlakke hardstenen omlijsting; oorspronkelijk houtwerk. Zijgevels met aandaken en vlechtingen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herderen

Herderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.