Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Herderen
Straat Tongersesteenweg
Locatie Tongersesteenweg 124, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern, gelegen op de hoek Tolstraat. Bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een rechthoekig, niet toegankelijk erf.

Inrijpoort in de vleugel aan straatzijde, rondboogvormig, met hardstenen neuten, imposten en sluitsteen.

Rechts ervan, woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, voorzien van rechthoekige vensters met hardstenen latei en lekdrempel, oorspronkelijk beluikt. Twee rechthoekige deuren in een vlakke hardstenen omlijsting; oorspronkelijk houtwerk. De gevel aan de Tolstraat vertoont een reeks bakstenen spitsboogvensters op de tweede bouwlaag.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herderen

Herderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.