Hoeve Vrijens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Kanne
Straat Bovenstraat
Locatie Bovenstraat 52, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Vrijens

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve Vrijens

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Vrijens: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beschrijving

U-vormig geheel, voormalige hoeve, met gebouwen uit de 17de, 18de en tweede helft 19de eeuw. Witgekalkte mergelstenen gebouwen onder schild- en zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats, van de straat afgesloten door een laag muurtje met een ijzeren hek.

Woongedeelten ten noorden en ten westen van de binnenplaats, ten zuiden, dwarsschuur en stal.

Woonhuis ten westen (tweede helft 18de eeuw ?) van vijf traveeën en twee bouwlagen, de lijstgevel voorzien van getoogde muuropeningen in een kalkstenen (?) omlijsting met sluitsteen.

Woonhuis ten noorden (nok loodrecht op de straat) met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, zes traveeën en twee bouwlagen, voorzien van getoogde muuropeningen (ornamenten van stucwerk).

Dwarsschuur met aangebouwde stal aan straatzijde, voorzien van getoogde deuren in een rechthoekige hardstenen omlijsting met sluitsteen, en twee poorten: getoogd in een hardstenen omlijsting, en rondboogvormig in een hardstenen omlijsting met imposten, sluitsteen en geprofileerde druiplijst.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Kanne

Kanne (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.