erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Hubertus

bouwkundig element
ID
36929
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36929

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek

De parochiekerk Sint-Hubertus in Kanne is een grotendeels recente zaalkerk uit 1938. Het gebedshuis werd gebouwd naar ontwerp van M. Klinkers ter vervanging van het schip daterend uit 1787.

De Maasgotische toren is de enige restant van de oorspronkelijke gotische kerk uit de 15de of 16de eeuw.

In 2001 werd ook het orgel van de kerk beschermd als monument.

Beschrijving

De massieve Maasgotische westtoren is opgebouwd uit Maastrichtersteen (mergelsteen) en telt twee geledingen, gescheiden door een waterlijst. De toren mondt uit in een ingesnoerde, leien naaldspits met daaronder een geprofileerde kroonlijst.

Op de vier zijden van de bovenste geleding zitten spitsboogvormige galmgaten met kwartholle profileringen. De zuidelijke gevel is gedeeltelijk gecementeerd.

De begane grond van de toren is overwelfd met een mergelstenen tongewelf en van de kerk gescheiden door een spitsboogvormige scheiboog met gotisch profilering. De toegang naar de kerk is voorzien via een rechthoekige kalkstenen deur met chronogram "SANCTUS MARTINUS PIIS AEDIFICIIS VERE EXULTAT (1787)".

Tegen de westzijde van de toren staat een grafsteen met onleesbaar geworden opschrift.

  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000271, Sint-Hubertuskerk (toren), beschermingsvoorstel (S.N., s.d.).

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed

Aanvullende informatie

Het orgel werd gebouwd aan het einde van de 18de eeuw. Mogelijk een Nederlands-Limburgse afkomst. In 1838 werd het orgel in Nederlands Limburg aangekocht als tweedehands instrument. De hand van de Sint-Truidense orgelmaker A. Clerinx valt te herkennen, zodat we mogen aannemen dat hij dit orgel naderhand renoveerde.

Het orgel werd naar aanleiding van de bouw van de nieuwe kerk in 1938 overgeplaatst en waarschijnlijk uitgebreid. In 1965 werd het orgel van het doksaal gehaald en naast het altaar geplaatst om in 1986 naar rechts in het koor verplaatst te worden. Het register werd (helaas in verkeerde maatgeving) gereconstrueerd. Hoewel dit orgel niet als een homogeen Clerinx-werk moet aanzien worden, vertoont het toch in wezen typische Clerinx-kenmerken.

  • Beschermingsdossier DL002154, Sint-Hubertusstraat 13 : orgel Sint-Hubertuskerk (S.n., s.d., digitaal dossier).
Auteurs : Elsen, Liedewij
Datum:

Relaties

  • Is deel van
    Kanne

  • Is deel van
    Mergelkern van Kanne


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Hubertus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36929 (Geraadpleegd op )