erfgoedobject

Hoeve Bouveroux

bouwkundig element
ID
36944
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36944

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Bouveroux
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

  • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Bouveroux
    Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Bouveroux en villa en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw (stal en ijnrijpoort aan straatzijde), naar verluidt bij een brand in 1750 vrijwel volledig verwoest, in 1873 (muurankers, sluitsteen inrijpoort) verbouwd of aangepast, en voor kort grondig gerestaureerd. Witgekalkte bakstenen gebouwen onder zadeldak, gelegen rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de oostvleugel.

De west- en noordvleugel zijn thans volledig als woongedeelte ingericht. De muuropeningen zijn recent of van hergebruikt, kalkstenen materiaal.

De oostvleugel omvat de inrijpoort, geflankeerd door voormalige stallen. De bakstenen straatgevel is voorzien van mergelstenen speklagen, een gepikte silexplint en muurankers met het jaartal 1873. Rondboogvormige inrijpoort met hardstenen imposten en sluitsteen, laatstgenoemde voorzien van de datering 1873. Zelfde datering op een gevelsteen: H. HENROTTE/ P. FROIDMONT/ 1873. De rechthoekige luiken aan de bovenverdieping, in houten omlijsting, schijnen oorspronkelijk, evenals de deuren: één rondboogdeur in een gebouchardeerde, kalkstenen omlijsting met negblokken (17de eeuw), en twee rechthoekige deuren in kalkstenen omlijsting.

De stal in de zuidvleugel schijnt in zijn geheel te dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1990


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Bouveroux [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36944 (Geraadpleegd op 20-06-2021)