Hoeve Bouveroux

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Genendries
Locatie Genendries 38, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Bouveroux

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve Bouveroux

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Bouveroux en villa en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw (stal en ijnrijpoort aan straatzijde), naar verluidt bij een brand in 1750 vrijwel volledig verwoest, in 1873 (muurankers, sluitsteen inrijpoort) verbouwd of aangepast, en voor kort grondig gerestaureerd. Witgekalkte bakstenen gebouwen onder zadeldak, gelegen rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de oostvleugel.

De west- en noordvleugel zijn thans volledig als woongedeelte ingericht. De muuropeningen zijn recent of van hergebruikt, kalkstenen materiaal.

De oostvleugel omvat de inrijpoort, geflankeerd door voormalige stallen. De bakstenen straatgevel is voorzien van mergelstenen speklagen, een gepikte silexplint en muurankers met het jaartal 1873. Rondboogvormige inrijpoort met hardstenen imposten en sluitsteen, laatstgenoemde voorzien van de datering 1873. Zelfde datering op een gevelsteen: H. HENROTTE/ P. FROIDMONT/ 1873. De rechthoekige luiken aan de bovenverdieping, in houten omlijsting, schijnen oorspronkelijk, evenals de deuren: één rondboogdeur in een gebouchardeerde, kalkstenen omlijsting met negblokken (17de eeuw), en twee rechthoekige deuren in kalkstenen omlijsting.

De stal in de zuidvleugel schijnt in zijn geheel te dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.