Villa

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Genendries
Locatie Genendries 40, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Villa

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Bouveroux en villa en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaande villa met lichte Art Nouveau-inslag, uit begin 20ste eeuw, gelegen in een tuin met grote naaldbomen, afgesloten door een ijzeren hek.

Breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak met schild aan de linker zijde, een zeszijdige toren onder naaldspits tegen de linker zijgevel.

Bakstenen gebouw met afwerking van hardsteen en witte geglazuurde baksteen, onder meer voor de banden, de fries onder de kroonlijst en de afwerking der getoogde muuropeningen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda & Vanthillo, Christine

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.