Kasteelhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Kattestraat
Locatie Kattestraat 20, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Burcht van Millen: omgeving overblijfselen burcht en kasteelhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1977.

is deel van de bescherming als monument Burcht van Millen: overblijfselen burcht en vierkantshoeve

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-1977.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw (noordvleugel), sterk aangepast in de 19de en 20ste eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gedeeltelijk gekasseid erf met mestvaalt, bereikbaar via een inrijpoort in de noordvleugel.

Laatstgenoemde is een bakstenen gebouw, voorzien van mergelstenen speklagen, hoekblokken en kwartronde kroonlijst; 17de-eeuwse rondboogpoort, de boog van mergelsteen, de posten van gebouchardeerde kalksteen met negblokken. Resten van vakwerkbouw in de erfzijdegevel. Gewijzigde muuropeningen.

Volledig vernieuwd woonhuis. Tegenover elkaar gelegen stallen, ten oosten en westen van het erf. Huidig uitzicht grosso modo uit de tweede helft van de 19de eeuw.

De dwarsschuur, ten zuiden, behield haar oorspronkelijk volume onder zadeldak met rechts schild; gewijzigde muuropeningen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.