Hoeve Peters met Onze-Lieve-Vrouwkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Millerdries
Locatie Millerdries 25, 25A, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Peters met Onze-Lieve-Vrouwkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met beuk
gelegen te Millerdries zonder nummer (Riemst)

Deze bescherming is geldig sinds 28-12-1999.

Beschrijving

Gesloten hoeve van 1873, de bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf, bereikbaar via de rondboogvormige, bakstenen inrijpoort aan straatzijde.

Woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, door middel van muurankers gedateerd 1873. De oorspronkelijke vensters zijn voorzien van hardstenen latei en lekdrempel, beluikt op de eerste bouwlaag. Rechthoekige deur in een vlakke hardstenen omlijsting.

Dienstgebouwen: functie gewijzigd en ordonnantie aangepast. Rechts, naast het poortgebouw, rechthoekige bakstenen Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel onder zadeldak, op het topstuk van de voorgevel gedateerd 1901. Rondboogportaal met oorspronkelijk houtwerk.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Aanvullende informatie

De kapel werd gebouwd tegen het poortgebouw en vertoont een kalkstenen plint. Op de top van de voorgevel staat een kalkstenen kruis. In de sluitsteen boven de deur staat de inscriptie: "O.L.V. - B.V.O". Het interieur is bepleisterd. De vloer bestaat uit cementtegels met motief. Een gipsen beeld van Onze-Lieve-Vrouw bevindt zich in een grot in de kapel.

Naast de kapel staat een solitaire, opgaande beuk (Fagus).

Elsen, Liedewij (09-06-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.