Hoeve de Lexhy

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Peperstraat
Locatie Peperstraat 20, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve de Lexhy

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen eigendom van de familie Dewaleff. Belangrijke gesloten hoeve met oude kern (17de eeuw ?), in 1804 door brand verwoest en heropgebouwd in 1813. Bakstenen gebouwen met resten van de oorspronkelijke mergelstenen constructies onder zadeldak (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met mestvaalt en waterput, bereikbaar via een rondboogvormige, bakstenen inrijpoort aan straatzijde. Twee linden vóór de hoeve.

Woonhuis naast de inrijpoort in de westvleugel, de voorgevel aan straatzijde. Volledig 19de-eeuws, met getoogde muuropeningen.

Stallen ten noorden, zuiden en ten zuidwesten van het erf. Grotendeels bakstenen constructies met getoogde muuropeningen, de zuidgevel van de zuidvleugel behield grote mergelstenen muurpartijen, met de omlijsting van een thans gedicht, bakstenen korfboogpoortje. Ook de straatgevel van de stal in de westvleugel bleef vrijwel volledig in mergelsteen bewaard.

Dwarsschuur ten oosten van het erf, de erfzijdegevel met bakstenen korfboogpoort volledig uit de 19de eeuw, de mergelstenen rechter zijgevel draagt een gevelsteen met chronogram N. DEWALLEF HEEFT/ HET HIER LOFFELYCK/ HERMAEKT 1813/ 22 6 (1813).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.