Parochiekerk Sint-Stefanus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat St.-Stefanusstraat
Locatie St.-Stefanusstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Stefanus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Stefanus

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Millen

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1861 naar ontwerp van H. Jaminé, aansluitend bij de behouden gotische westtoren uit de 16de eeuw. Omringend, ommuurd kerkhof.

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van drie traveeën met ingebouwde westtoren, een transept en een koor van één rechte travee met vijfzijdige sluiting, en sacristieën aan weerszij.

Vierkante mergelstenen toren van drie geledingen onder ingesnoerde naaldspits (leien), voorzien van een neogotisch portaal en dito venster in de westgevel. Rondboogvormig galmgat in elke zijde der bovenste geleding.

Bakstenen schip en koor onder zadeldaken (leien); afwerking van hardsteen aan de steunberen, die de traveeën markeren, en de spitsboogvormige vensters. De westgevels der zijbeuken zijn van mergelsteen.

Bepleisterd interieur, de middenbeuk van de zijbeuken gescheiden door een spitsboogarcade op zuilen, geflankeerd door schalken. Overwelving door middel van kruisribgewelven, de ribben opgevangen door colonnetten. Overwelving van het rijzige koor door middel van een stergewelf op schalken.

Mobilair: Beeld van Sint-Catharina van Alexandrië, gepolychromeerd hout, neogotisch (midden 19de eeuw); beeld van Christus aan het kruis, gepolychromeerd hout, neogotisch (midden 19de eeuw).

Hoofd- en zijaltaren, gepolychromeerde eik, neogotisch, 1868, naar ontwerp van S.H. Vanden Boorne.

Twee biechtstoelen, eik (eerste helft 18de eeuw); preekstoel, eik, neogotisch (tweede helft 19de eeuw). Orgel in oorsprong circa 1780, verbouwd door Pereboom & Leyser, Maastricht, circa 1856.

Doopvont met maskers, kalksteen, gotisch (14de eeuw).

Op het kerkhof, twee kalkstenen grafkruisen (17de en 18de eeuw).

  • Archief van de K.C.M.L., onuitgegeven gegevens.
  • DANIELS P. -& PAQUAY J., Inventaire archéologique des objets existant dans les édifices publics. Canton de Tongres, vVol.I, Hasselt, 1914, p.65-66.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren, Brussel-St.-Truiden, 1976, p.32-34.
  • ROOSE P., inspecteur orgelzaken B.M.L., onuitgegeven gegevens.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.