Hoeve Henrotte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat St.-Stefanusstraat
Locatie St.-Stefanusstraat 2, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Henrotte

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve Henrotte

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Millen

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw, het poortgebouw en de straatgevel van het woonhuis uit eind 19de- begin 20ste eeuw en een recent dienstgebouw ten zuidoosten van het erf. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een niet toegankelijk erf, bereikbaar via een rondboogvormige bakstenen inrijpoort (eind 19de-begin 20ste eeuw) in de noordwestelijke vleugel.

Woonhuis onder schilddak (Vlaamse pannen) ten noordoosten. De noordoostelijke gevel behield gaaf de 17de-eeuwse kern: baksteen met mergelstenen banden, verankerd door middel van gesmeed ijzeren muurankers met krullen en voorzien van rechthoekige mergelstenen muuropeningen met negblokken, onder meer een aantal kloosterkozijnen.

De stalvleugel ten westen vertoont in de westgevel een structuur van baksteen met mergelstenen speklagen, en muurankers in de vorm van 86.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Aanvullende informatie

In 1996 herbestemd tot sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Bouwmaatschappij Tongershuis.

Vandeweghe, Evert & Verwinnen, Katrien (23-12-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.