Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Tikkelsteeg, Kattestraat
Locatie Tikkelsteeg 5, 5A, Kattestraat 2A, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Millen

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1980.

Beschrijving

Hoeve, met kern van 1792 (inrijpoort, dwarsschuur ?), aangepast in 1867 (woonhuis en stallen) en voor kort gerestaureerd met wijziging van de ordonnantie van het woonhuis. Gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een erf met onregelmatige vorm, bereikbaar via een inrijpoort in de noordoosthoek.

Bakstenen poortgebouw onder schilddakje, op een mergelstenen gevelsteen met geometrisch motief gedateerd ANNO 1792; korfboogvormige inrijpoort in een kalkstenen omlijsting met negblokken.

Het bakstenen woonhuis ten westen van het erf; door middel van een gevelsteen in de rechter zijgeveltop gedateerd ANNO 1867 doch sterk gewijzigde ordonnantie der gevels.

De stal ten noorden, schuin aansluitend op het woonhuis is een bakstenen constructie met rechthoekige muuropeningen in houten omlijstingen; de authenticiteit van onderdelen en ordonnantie is moeilijk te achterhalen.

Stal uit de tweede helft van de 19de eeuw ten oosten van het erf, baksteen met mergelstenen muurpartijen. Getoogde en rechthoekige muuropeningen.

Dwarsschuur, waarschijnlijk van dezelfde periode als het poortgebouw, met resten van stijl-en regelwerk: ankerbalkgebint met bakstenen vullingen, voorzien van rechthoekige muuropeningen in houten omlijsting, en twee poorten, in dito omlijsting.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.