Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Tikkelsteeg
Locatie Tikkelsteeg 9, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Millen

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Resten van een gesloten hoeve (poortgebouw en deel van het woonhuis) met kern uit de 16de eeuw (?). Bakstenen poortgebouw, voorzien van een bakstenen korfboogpoort (19de eeuw).

Van het oorspronkelijke woonhuis resten een paar traveeën van één bouwlaag: baksteenbouw met mergelstenen speklagen, in de tweede helft van de 19de eeuw met één bouwlaag verhoogd; merkwaardig korfboogpoortje in een kalkstenen omlijsting met gotische profilering (hergebruikt materiaal ?).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.