Pastorie van de Sint-Stefanusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Tikkelsteeg
Locatie Tikkelsteeg 11, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Pastorie Sint-Stefanusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Stefanusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Millen

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaand dubbelhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw, wat achteruit gelegen ten opzichte van de straat, met voortuin. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen).

Bakstenen gebouw met oorspronkelijk bepleisterde lijstgevel, voorzien van rechthoekige, bakstenen vensters met kordon vormende lekdrempels en een rechthoekige deur in een vlakke kalkstenen omlijsting; oorspronkelijk houtwerk.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.