erfgoedobject

Hoeve Dewalleff

bouwkundig element
ID
36969
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36969

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Dewalleff
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Millen
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw (woonhuis), vrijwel volledig herbouwd in de tweede helft van de 18de eeuw, en voor kort gerestaureerd en ingericht als restaurant, met wijziging van de functies en -wat betreft de dienstgebouwen- de ordonnantie der gebouwen. Bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de zuidhoek.

Van het poortgebouw rest alleen de buitenwand, voorzien van een rondboogpoort in kalkstenen omlijsting met negblokken. Gevelsteen met onleesbaar opschrift.

Het woonhuis, ten zuidoosten van het erf, bestaat uit twee delen: links het oudste gedeelte, twee traveeën en anderhalve bouwlaag, de eerste bouwlaag voorzien van mergelstenen speklagen. Twee houten zolderkozijnen, een venster uit de tweede helft van de 19de eeuw en een getoogd deurtje in vlakke kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen (hergebruikt materiaal ?). Het rechtergedeelte telt vijf traveeën en twee bouwlagen en is voorzien van getoogde muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting met sluitsteen. De achtergevel aan straatzijde vertoont gelijkaardige muuropeningen.

De dienstgebouwen hebben een gewijzigde ordonnantie, met muuropeningen van hergebruikt materiaal, onder meer getoogde deuren in kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen (circa 1770) en de geprofileerde kalkstenen omlijsting van een gotische rondboogpoort.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Dewalleff [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36969 (Geraadpleegd op )