Hoeve Dewalleff

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Tikkelsteeg
Locatie Tikkelsteeg 13, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Dewalleff

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Millen

Deze bescherming is geldig sinds 14-10-1980.

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de 17de eeuw (woonhuis), vrijwel volledig herbouwd in de tweede helft van de 18de eeuw, en voor kort gerestaureerd en ingericht als restaurant, met wijziging van de functies en -wat betreft de dienstgebouwen- de ordonnantie der gebouwen. Bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de zuidhoek.

Van het poortgebouw rest alleen de buitenwand, voorzien van een rondboogpoort in kalkstenen omlijsting met negblokken. Gevelsteen met onleesbaar opschrift.

Het woonhuis, ten zuidoosten van het erf, bestaat uit twee delen: links het oudste gedeelte, twee traveeën en anderhalve bouwlaag, de eerste bouwlaag voorzien van mergelstenen speklagen. Twee houten zolderkozijnen, een venster uit de tweede helft van de 19de eeuw en een getoogd deurtje in vlakke kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen (hergebruikt materiaal ?). Het rechtergedeelte telt vijf traveeën en twee bouwlagen en is voorzien van getoogde muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting met sluitsteen. De achtergevel aan straatzijde vertoont gelijkaardige muuropeningen.

De dienstgebouwen hebben een gewijzigde ordonnantie, met muuropeningen van hergebruikt materiaal, onder meer getoogde deuren in kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen (circa 1770) en de geprofileerde kalkstenen omlijsting van een gotische rondboogpoort.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.