Hoeve Hamels

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Millen
Straat Elsterweg
Locatie Elsterweg 24, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hamels

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gesloten hoeve met kern uit de 17de of begin 18de eeuw (bakhuis en inrijpoort), grotendeels aangepast in 1824 en met recente erfzijdegevel voor het woonhuis. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een erf van onregelmatige vorm, bereikbaar via een inrijpoort in de noordvleugel.

Rondboogvormige, bakstenen inrijpoort, op de sluitsteen gedateerd 1824; deze datering verwijst naar een aanpassing van een oudere kern, behouden in het oorspronkelijke hout-, hang- en sluitwerk, de kalkstenen posten, en de resten van vakwerk aan erfzijde. Dezelfde vleugel omvat een aan erfzijde volledig aangepast gedeelte ten westen van de inrijpoort en aan de andere zijde een 19de-eeuwse stal met rechthoekige halfdeuren in houten omlijsting.

Woonhuis ten westen van het erf, daterend van 1824, doch met recent aangepaste erfzijdegevel.

De overige dienstgebouwen, de stallen ten zuiden en de dwarsschuur ten oosten van het erf, dateren eveneens van 1824, de oorspronkelijke rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijstingen, de schuur voorzien van een bakstenen korfboogpoort.

Bakhuis, ten zuidwesten, buiten het erf; bakstenen gebouw van één travee, uit 17de of begin 18de eeuw, voorzien van rondboogvensters afgewerkt met mergelstenen blokken, en een rechthoekige deur in vlakke kalkstenen omlijsting. Puntgevel met gewijzigd aandak.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Millen

Millen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.