erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Stefanus

bouwkundig element
ID
36972
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36972

Juridische gevolgen

Beschrijving

De huidige kruiskerk vervangt een romaans of vroeg-gotisch gebouw, dat in 1846 werd afgebroken, op de toren na. De neoclassicistische middenbeuk dateert van de bouwcampagne van 1846, transept, koor en sacristieën werden in 1876 aangepast naar ontwerp van A. Castermans, en de zijbeuken werden in 1937 toegevoegd naar ontwerp van R. Lemaire. De toren, in vroeg-gotische stijl van circa 1300 behoort waarschijnlijk tot de oorspronkelijke kerk.

De plattegrond beschrijft een thans driebeukig schip van drie traveeën met ingebouwde westtoren, transept, koor van een rechte travee met halfronde sluiting, geflankeerd door sacristieën.

Mergelstenen, vierkante westtoren van vier geledingen, oorspronkelijk waarschijnlijk blind, thans van een neoromaans portaal voorzien. De galmgaten in de derde geleding zijn eenvoudige spitsboogvormige muuropeningen in verdiepte gevelvlakken met rondboogfriezen. Ingesnoerde naaldspits (leien).

Mergelstenen schip onder zadeldak, de traveeën der zijbeuken voorzien van puntgevels onder haakse zadeldaken; tentdak boven de kruising. Mergelstenen rondboogvensters en oculi.

Bepleisterd interieur, de middenbeuk van de zijbeuken gescheiden door een rondboogarcade op pijlers. Overwelving door middel van een breed tongewelf op gordelbogen; haakse tongewelven over de traveeën der zijbeuken. Koepelvormig gewelf boven de absis.

Mobilair: Schilderij op doek met voorstelling van Christina de Wonderbare (circa 1700).

Hoofdaltaar, marmer, afkomstig uit de Stint-Servaaskerk te Maastricht (tweede helft 18de eeuw); portiekaltaar, marmer (midden 19de eeuw). Communiebank, thans afsluiting van de doopkapel, afkomstig uit de Sint-Servaaskerk van Maastricht (tweede helft 18de eeuw). Preekstoel, eik, neoromaans (tweede helft 19de eeuw). Biechtstoel, eik (eerste helft 19de eeuw ).

Orgel van A. Clerinx, Sint-Truiden (tweede helft 19de eeuw).

  • Archief van de K.C.M.L., Onuitgegeven gegevens.
  • BOUVEROUX P., Bondige geschiedkundige schets van Fal-Meer, (Limburg, 12, 1931, p.218-220).
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren. Brussel-St.-Truiden, 1976, p.75-76.
  • ROOSE P., inspecteur orgelzaken B.M.L., onuitgegeven gegevens.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :

Aanvullende informatie

Het orgel in de Sint-Stefanuskerk werd gebouwd door instrumentbouwer Clerinx en getuigt van goed vakmanschap. Het orgel werd in 1848 gebouwd. De enige toevoeging betreft een zelfstandig pedaalregister, vermoedelijk toegevoegd door Pereboom en Leyser aan het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Het instrument werd in 1992 gerestaureerd. Daarbij werd het pedaalwerk behouden en nog verder uitgebreid. Het orgel is een homogeen en compleet instrument, gebouwd door A. Clerinx uit Sint-Truiden in 1848. Clerinx staat als instrumentbouwer bekend omwille van zijn gedegen vakkennis, artistieke vaardigheid en vindingrijkheid. Dit orgel integreert zich optimaal in de kerkruimte waarvoor het is gebouwd.

  • Beschermingsdossier DL002155, Orgel in Sint-Stefanuskerk Valmeer (S.n., 2001, digitaal dossier).
Auteurs : Elsen, Liedewij
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Stefanus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36972 (Geraadpleegd op )