erfgoedobject

Sint-Severinuskapel

bouwkundig element
ID
36976
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36976

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gotisch zaalkerkje, in 1611 gebouwd door graaf de Méan ter vervanging van de oorspronkelijke romaanse kerk, waarvan de toren behouden bleef. Gerestaureerd in 1905 door M. Christiaens. Thans éénbeukige kerk (oorspronkelijk driebeukig?) van vier traveeën met vierkante westtoren, en een koor van een rechte travee met driezijdige sluiting. Neogotische dwarsbeuk van 1856 ter hoogte van het koor. Het gebouw is opgetrokken uit mergelsteen.

Vierkante westtoren van drie geledingen door waterlijsten gescheiden, onder tentdak (leien). In de westzijde, smalle spitsboogpoort in een diep inspringend spitsboogportaal met zware druiplijst afgewerkt; in de noordzijde bleef de aftekening bewaard van twee daken, wijzend op thans verdwenen aanbouwsels, en een gedichte deur; de derde geleding is afgelijnd door middel van een geprofileerde kroonlijst en voorzien van twee spitsboogvormige galmgaten op de noord- en zuidzijde.

Schip onder zadeldak (leien). Spitsboogvensters (confer portaal); hieronder bevinden zich een rij gedichte gaten, mogelijk van het gebint van een thans verdwenen zijbeuk; het muurvlak onder de vensters vertoont een behakt oppervlak.

Bepleisterd interieur overdekt door middel van een spitstongewelf, met spitsboogvormige scheiboog tussen schip en koor. Bepleisterd kruisribgewelf voor de toren.

Mobilair: Beeld van Sint-Antonius, gepolychromeerd hout (17de eeuw); beeld van Sint-Rochus, gepolychromeerd hout, neogotisch.

Aan weerszij van het portaal een grafsteen; rechts: grafsteen van Johannes de Méan en echtgenote (1670); links: een grafsteen van 1643.

  • BOUVEROUX P., Bondige geschiedkundige schets van Fal-Meer, (Limburg, 12, 1931, p.218-220).
  • DRIESEN W., Mathieu Christiaens, ingenieur-architect te Tongeren (1865-1934), (Het oude Land van Loon, 40, 1985, p.66).
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren, Brussel-St.-Truiden, 1976, p.76.
  • N., Grafzerken in de kapel van Meer bij Bolre,em> (De Maasgouw, 12, 1890, p.71).

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1990


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Severinuskapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36976 (Geraadpleegd op 18-06-2021)