erfgoedobject

Resten van gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
36998
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36998

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met kern uit de 17de eeuw, in de eerste helft van de 19de eeuw aangepast, evenals in latere perioden, waarbij een deel van de gebouwen verdween. Mergelstenen gebouwen onder aangepaste zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met mestvaalt.

Het poortgebouw bevindt zich niet aan straatzijde maar in de noordvleugel. Resten van stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint). Rechthoekige poort onder houten latei. Mergelstenen zijgevel met aandak, één der schouderstukken fungeert als zonnewijzer.

Ten westen, haaks op het poortgebouw aansluitend woonhuis, waarvan het grootste gedeelte recent werd gewijzigd. De noordelijke zijgevel bevat S-vormige muurankers, een aantal oorspronkelijke vensters (houten en kalkstenen omlijsting) en een gevelsteen met jaartal 1834, waarschijnlijk verwijzend naar de verbouwing der voorgevel.

Ten oosten van het erf, sterk gewijzigde stal. De gevelsteen met jaartal 1900 verwijst naar de verbouwing.

Dwarsschuur in het verlengde van het poortgebouw, voorzien van een verankerde mergelstenen korfboogpoort met geprofileerde druiplijst.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Resten van gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36998 (Geraadpleegd op )