erfgoedobject

Hoeve losstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID
37002
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37002
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve in een merkwaardige opstelling, met kern uit de 17de-18de eeuw (dwarsschuur) doch huidig uitzicht grosso modo uit midden 19de eeuw.

Woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat). Gecementeerde, mergelstenen gevels (baksteenimitatie) voorzien van kwartronde mergelstenen kroonlijsten, rechthoekig, voorheen beluikte vensters onder hardstenen lateien, en rechthoekige deuren in hardstenen omlijsting.

Tegenover het woonhuis, stal van twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), opgetrokken uit witgekalkte mergelsteen en voorzien van rechthoekige zolderluiken, getoogde bakstenen vensters (aanpassing) en drie originele halfdeuren in een rechthoekige hardstenen omlijsting.

Haaks aansluitend op het woonhuis, in zuidoostelijke richting, dwarsschuur van witgekalkte mergelsteen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met resten van het ankerbalkgebint van de oorspronkelijke vakwerkbouw. Rechthoekige poort onder houten latei en mergelstenen spitsboogdeurtje met geprofileerde druiplijst.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve losstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37002 (Geraadpleegd op )