Hoeve Burrefetwinning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Valmeer
Straat Rechtstraat
Locatie Rechtstraat 10, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Burrefetwinning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve Burrefetwinning

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Burrefetwinning: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beschrijving

Belangrijke gesloten hoeve, gebouwd 1791-1792, doch met oudere kern uit de 17de eeuw (dwarsschuur). Witgekalkte bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met mestvaalt, bereikbaar via een poortgebouw met duifhuis aan straatzijde (noord).

Het poortgebouw is voorzien van een schilddakje waaronder een mergelstenen kroonlijst met ojiefvormige profilering; gevelsteen met datering ANNO/ 1792/ LVDB, laatstgenoemde initialen verwijzend naar de familie Van de Bos, die de hoeve bouwde en gedurende vier generaties bezat; hierna ging de hoeve over naar de familie Huls; kleine rondboognis boven de gevelsteen. Rondboogpoort in een omlijsting van kalkstenen blokken; aan erfzijde rechthoekig onder houten latei; duifhuis voorzien van een rechthoekig luik in houten omlijsting.

Ten westen van het erf, woonhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen. Bakstenen dubbelhuis, voorzien van getoogde muuropeningen in een kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen; op de sluitsteen der deur de datering L:V:D:B/ 1791.

Bakstenen stal ten oosten van het erf, voorzien van gelijkaardige muuropeningen, een gedichte bakstenen korfboogpoort en een ojiefvormige, mergelstenen kroonlijst. De gevel aan straatzijde is voorzien van banden, hoekbanden en gevelpartijen van mergelsteen.

Ruime dwarsschuur van mergelsteen ten zuiden van het erf, voorzien van gesmeed ijzeren S-vormige muurankers (17de eeuw), een kwartrond geprofileerde kroonlijst, twee getoogde deuren confer supra en een korfboogpoort in een verankerde mergelstenen omlijsting met kalkstenen posten.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Valmeer

Valmeer (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.