Burgerhuis Sterre

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Grootbrug
Locatie Grootbrug 6, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Sterre

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Burgerhuis Sterre

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder verhoogd zadeldak (kunstleien en mechanische pannen).

In- en uitgezwenkte topgevel met krulvoluten uit het einde van de 17de of het begin van de 18de eeuw, gerestaureerd begin 19de eeuw; laat-barokarchitectuur met classicerende inslag (zie opstand).

Baksteenbouw met verwerking van deels vernieuwde zandsteen (voornamelijk in de afwerking van de top). Pilastergevel geleed door gekorniste hoofdgestellen. Rechthoekige bovenvensters voorzien van deels behouden zandstenen negblokken. Tweeledige top afgelijnd door voluutvormige banden en versierd met bolornamenten. Eerste geleding gemarkeerd door rechthoekige middenluik tussen twee kleinere zijluiken onder een latei op kraagstenen. Rondboogvormig zoldervenster onder een gebogen fronton met tandlijst in de top. Verbouwde begane grond.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grootbrug

Grootbrug (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.