Betonnen bunker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Vroenhoven
Straat Maastrichtersteenweg
Locatie Maastrichtersteenweg zonder nummer, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Betonnen bunker

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Betonnen bunker

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
Dateringinterbellum, WO II

Beschrijving

Betonnen bunker, gelegen aan de brug over het Albertkanaal en deel uitmakend van de verdediging hiervan.

De aanleg van het Albertkanaal, in de jaren 1930, had naast een economisch, ook een militair doel. De diepe insnijding in het landschap moest van de oostgrens van België een onneembare hindernis maken. In Eben-Emael werd het grootste fort van die tijd in de kalkstenen ondergrond uitgegraven. Er werden bunkers aangelegd bij de bruggen van Kanne, Vroenhoven en Veldwezelt.

In 1995 werden de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven (Riemst) en de naastgelegen bunker beschermd als monument. Omwille van de verbreding van het kanaal, werd de brug begin 2009 evenwel afgebroken en vervangen door een nieuwe brug. De betonnen bunker bleef hierbij wel behouden, zij het dat deze door de werken tijdelijk enkele tientallen meters boven het kanaal 'zweefde'. In 2011 werd de nieuwe brug afgewerkt, deze rust aan de Maastrichtse zijde op een hoge betonconstructie en aan de kant van Vroenhoven op het landhoofdgebouw - met geïntegreerde bunker - dat dienst zal doen als oorlogsmuseum.

  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000398, Riemst 45 monumenten en 26 dorpsgezichten, beschermingsdossier (J. Gyselinck, 1995).
  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000398, Riemst 45 monumenten en 26 dorpsgezichten, Advies Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (S.N., 1994).
  • SCHLUSMANS F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
  • http://www.flickr.com/photos/erfgoed/7658661174/in/photostream/ (geconsulteerd op 10/02/2014).

Bron: -

Auteurs: Gyselinck, Jozef & Schlusmans, Frieda

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Vroenhoven

Vroenhoven (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.