erfgoedobject

Hof de Méan

bouwkundig element
ID
37052
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37052

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof de Méan
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Hof de Méan
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hof de Méan: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig Hof de Méan uit het begin van de 17de eeuw, tot 1872 verblijfplaats van de familie de Méan, sinds de 16de eeuw heren van de heerlijkheid Meer-Bolder. Thans in twee delen gesplitst. De dienstgebouwen en gevels aan erfzijde werden vrijwel volledig gewijzigd, zodat alleen de gevels aan straatzijde hun oorspronkelijk uitzicht behielden.

De straatzijde vertoont van links naar rechts de aaneenschakeling van een hoektoren, een dienstgebouw, het poortgebouw en het herenhuis.

Het herenhuis, gelegen op de hoek met de de Méanstraat, is een kopie van 1942 van het gebouw dat dateerde van 1619; de oorspronkelijke ordonnantie met reminiscenties naar de renaissancestijl werd in de tweede helft van de 17de eeuw aangepast (kalkstenen vensters). Breedhuis van vier + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Bakstenen gebouw met mergelstenen banden en hoekblokken op een plint van silex. Gesmeed ijzeren muurankers, S-vormig en met krullen. Geprofileerde mergelstenen kroonlijst op ojiefvormige consoles, aan de Méanstraat met trigliefenmotief. Geprofileerde mergelstenen waterlijst. Kalkstenen kruis- en kloosterkozijnen met negblokken, voorzien van de ontlastingsbogen der oorspronkelijke muuropeningen, met geprofileerde driehoekige en spitsboogvormige mergelstenen druiplijsten. Boven één der benedenvensters een wapenschild met erboven het opschrift MEANTI/ VT/ DECET. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting (19de eeuw ?); erboven een gevelsteen met opschrift ANNO/ 1619.

Het poortgebouw is een bak- en mergelstenen gebouw onder zadeldak, op de sluitsteen van de poort gedateerd 162(7?). Gesmeed ijzeren muurankers, S-vormig en met krullen. Geprofileerde mergelstenen kroonlijst, banden en hoekbanden van mergelsteen. Twee kloosterkozijnen in mergelstenen omlijsting met negblokken en kalkstenen dorpels. Rondboogpoort in een omlijsting van gebouchardeerde kalksteen met negblokken, sluitsteen en geprofileerde mergelstenen druiplijst; oorspronkelijk houtwerk. Boven de poort, een kalkstenen wapenschild, een recente gevelsteen met opschrift "Hof de Méan", en een mergelstenen wapenschild met datering 1871.

Hoektoren van twee bouwlagen onder tentdak met octogonale bekroning en windwijzer. Bakstenen gebouw met mergelstenen speklagen, de linker zijgevel is volledig van mergelsteen. Gesmeed ijzeren muurankers, voornamelijk S-vormig. Mergelstenen hoekbanden. De oorspronkelijke muuropeningen zijn de mergelstenen kloosterkozijnen met negblokken en kalkstenen dorpels; twee getraliede, rechthoekige benedenvensters in kalkstenen omlijsting (begin 19de eeuw).

 • PAQUAY J., De Heerlijkheid Mheer-Bolre, (Jaarboek van het Limburgsch Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 47, 1933, p.125-127).
 • SCHAETZEN O., Château de Bolré, (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 19, 1901, p.175-176).

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof de Méan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37052 (Geraadpleegd op )