erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Pieter

bouwkundig element
ID
37058
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37058

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk vroeg-gotische kerk (14de eeuw), waarvan het koor dateert van 1703. Het was een driebeukige pseudo-basilica van drie traveeën met ingebouwde, vrij lage en gesloten vierkante westtoren van drie geledingen (rondbooglisenen op de tweede geleding), en met een hoger koor van twee rechte traveeën en driezijdige sluiting. In 1927-1928 wordt, onder leiding van R. Lemaire en F. Vandendael het schip met drie traveeën in westelijke richting verlengd met aansluitend een nieuwe, hogere toren, de middentravee verhoogd, met toevoeging van oculi als bovenlichten, en de zuidelijke zijbeuk vervangen door de huidige, die eigenlijk uit twee beuken bestaat.

De plattegrond van het resulterende gebouw beschrijft een vierbeukig schip van zes traveeën met voorstaande westtoren, aan de zuidzijde geflankeerd door een rond traptorentje, een noordportaal en het oorspronkelijke koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting.

Mergelstenen gebouw onder zadel- en lessenaarsdaken. Toren met mergelstenen onderbouw en breukstenen bovenbouw. Laatstgenoemde telt vier geledingen, de tweede en derde voorzien van rondbooglisenen waarbinnen rechthoekige vensters, de bovenste met in elke zijde een bifora binnen een verdiept muurvlak. Rondboogvensters in de zijbeuken, spitsboogvensters met neogotisch maaswerk in het koor.

Mergelstenen interieur, de middenbeuk van de zijbeuken gescheiden door een spitsboogarcade op zuilen. Overwelving der middenbeuk door middel van een kruisribgewelf tussen spitsbooggordelbogen, gedragen door colonnetten; overwelving der zijbeuken dito, de gordelbogen opgevangen door rechthoekige pilasters. De uiterste zuidelijke zijbeuk is vrij smal en voorzien van een tongewelf. Stergewelf boven het koor, gedateerd 1703.

Mobilair: Altaar naar ontwerp van W. Denis, mergelsteen, neogotisch (1877). Kerkbanken, eik (tweede helft 18de eeuw). Biechtstoel naar ontwerp van W. Denis, neogotisch (1877). Orgel van E. Verschueren, Tongeren (1938).

Doopvont met maskers, kalksteen, gotisch (14de eeuw).

  • Archief van de K.C.M.L., onuitgegeven gegevens.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren, Brussel-St.-Truiden, 1976, p.86-87
  • ROOSE P.,inspecteur orgelzaken B.M.L., onuitgegeven gegevens.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Pieter [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37058 (Geraadpleegd op )