Pastorie Sint-Pietersparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 45, 46, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Pietersparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Pietersparochie

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Pieter: omgeving met pastorie en burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, aan weerszijde geflankeerd door lagere bijgebouwen. Gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl.

Mergelstenen gebouw, de lijstgevel voorzien van een middenrisaliet met driehoekig fronton en oculus. Rechthoekige vensters, onder hardstenen latei op de benedenverdieping en een dito deur.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Zichen-Zussen-Bolder

Zichen-Zussen-Bolder (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.