Gesloten hoeve met duifhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder
Straat Mergelstraat
Locatie Mergelstraat 1, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve met duifhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve met duifhuis

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve met duifhuis: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve, naar verluidt uit de 17de eeuw; het monumentale duifhuis dateert mogelijk uit de 16de eeuw. Witgekalkte mergelstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen, behalve het woonhuis), gegroepeerd rondom een vierkant erf; het duifhuis ligt ten noorden buiten het erf.

Inrijpoort in de zuidwestvleugel aan straatzijde; gerestaureerde bakstenen korfboogpoort met resten van de oorspronkelijke geprofileerde kalkstenen posten.

Ten noordoosten van het erf, woonhuis, verhoogd en met gewijzigde ordonnantie; kern uit de 17de eeuw (gesmeed ijzeren muurankers met krullen). Deur van hergebruikt kalkstenen materiaal.

Stal in de noordwestvleugel, voorzien van een gevelsteen met wapenschild en onleesbaar opschrift. Aangepaste vensters, op een zolderluik in houten omlijsting na. Rechthoekige deur in vlakke kalkstenen omlijsting. Getoogde kelderdeur. Getoogd mergelstenen poortje met uitspringende sluitsteen en druiplijst.

De stalvleugel naast de inrijpoort bevat een oorspronkelijk zolderluik in houten omlijsting en een rechthoekige deur in hardstenen omlijsting.

Dwarsschuur onder afgewolfd dak ten zuidoosten van het erf, aan erfzijde voorzien van drie gedichte deuren in kalkstenen omlijsting met sluitsteen (tweede helft 18de eeuw), een deur van hergebruikt materiaal, en een rechthoekige schuurpoort onder houten latei. In de gevel aan de buitenzijde een mergelstenen korfboogpoort met geprofileerde druiplijst.

Monumentaal duifhuis, diephuis, mogelijk uit de 16de eeuw, voorzien van een trapgevel (acht trappen + topstuk), de geveltop afgelijnd door middle van een geprofileerde waterlijst, en voorzien van verschillende ojiefvormige consoles. De gevels waren waarschijnlijk op de deur na blind; uit de 18de eeuw dateert mogelijk het rechthoekig venster in houten omlijsting. Rondboogdeurtje in een verankerde mergelstenen omlijsting met uitspringende sluitsteen en druiplijst.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Zussen

Zichen-Zussen-Bolder (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.