Parochiekerk Sint-Genoveva

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder
Straat Pastoor Bollenstraat
Locatie Pastoor Bollenstraat 3, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Genoveva

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische kruiskerk, gebouwd in 1852 en vergroot (transept en koor) in 1896 naar ontwerp van M. Christiaens.

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van drie traveeën met ingebouwde westtoren, transept, en koor van twee rechte traveeën met vlakke sluiting, geflankeerd door sacristieën.

Mergelstenen gebouw onder zadeldaken, toren (met op elke zijde een puntgevel) onder ingesnoerde naaldspits. Spitsboogportaal in de westgevel in geprofileerde mergel- en hardstenen omlijsting. Spitsboogvormig galmgat in elke zijde der toren. Geprofileerde spitsboogvensters; roosvenster in de koorsluiting. Spitsboogfriezen onder de kroonlijsten der in 1896 gebouwde delen.

Mergelstenen interieur, de middenbeuk van de zijbeuken gescheiden door middel van een spitsboogarcade op zuilen. Kruisribgewelven. Spitsboogfries onder de ramen van transept en koor.

Mobilair: neogotische altaren, mergel (19de eeuw).

  • Archief van de Konininklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, onuitgegeven gegevens.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren, Brussel-Sint-Truiden, 1976, p. 85-86.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Zussen

Zichen-Zussen-Bolder (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.