Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder
Straat Mgr. Trudo Jansstraat
Locatie Mgr. Trudo Jansstraat 1, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beschrijving

Hoeve met kern uit de 17de eeuw, in zijn huidige vorm daterend uit eind 18de eeuw. Witgekalkte mergelstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, met een kleiner erf er ten noordwesten haaks op geplaatst; hier bevindt zich het woongedeelte.

Inrijpoort met duifhuis onder gewijzigd dak, op een gevelsteen gedateerd ANNO/ 1798. Verankerde mergelstenen korfboogpoort voorzien van uitspringende sluitsteen en druiplijst.

Woongedeelte in L-vorm rondom de hoger vermelde, gekasseide noordwestelijke binnenkoer. Een gevelsteen in de zijgevel aan straatzijde draagt het opschrift ANNO/ 1801/ J L. De dakhelling van het gebouw schijnt verlaagd, en de zuidoostvleugel is voorzien van een bakstenen gevel uit de tweede helft van de 19de eeuw. De originele vensters zijn de getoogde vensters in rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen. Aangepaste deuren. In de zijgevel aan straatzijde een beraapt rondboogpoortje voorzien van uitspringende sluitsteen en druiplijst (waarschijnlijk mergelsteen).

Aansluitend op het woongedeelte in de noordoostvleugel van het grote erf, stal voorzien van rechthoekige zoldervensters in hardstenen omlijsting en drie mergelstenen rondboogdeuren met kalkstenen posten.

Stal van twee bouwlagen in de zuidwestelijke vleugel. Van de oude kern getuigen de gesmeed ijzeren muurankers, S-vormig en met krullen. De originele muuropeningen zijn de rechthoekige zoldervensters in houten omlijsting en de getoogde deuren in rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen (eind 18de eeuw). Zijgevel met aandak en uilengaten.

Dwarsschuur met wagenhuis ten zuidoosten van het erf, op een gevelsteen gedateerd ANNO/ 1791/ I(?). Links Gesmeed ijzeren sieranker. Twee mergelstenen korfboogpoorten met uitspringende sluitsteen en druiplijst. Zijgevels met aandaken en uilengaten.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Zussen

Zichen-Zussen-Bolder (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.