Pastorie van de Sint-Genovevaparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder
Straat Pastoor Bollenstraat
Locatie Pastoor Bollenstraat 8, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Pastorie van de Sint-Genovevakerk

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Pastorie van de Sint-Genovevakerk: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Genovevaparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie, gelegen in een tuin achter de kerk. Breedhuis van het dubbelhuistype, in de voorgevel vijf, in de achtergevel drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak. Daterend uit begin of midden 19de eeuw met aanpassingen uit eind 19de eeuw (?).

Mergelstenen gebouw, de lijstgevels voorzien van een omlopende, geprofileerde kroonlijst en hoekpilasters met kapiteel in de achtergevel. In de voorgevel, rechthoekige vensters, op de benedenverdieping in geriemde omlijsting; in de achtergevel, getoogde vensters in geriemde omlijsting met gedecoreerde sluitstenen. Rechthoekige deuren in vlakke kalkstenen omlijsting.

Aanbouwsel van één verdieping, voorzien van rondboogvensters in geprofileerde omlijsting.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Zussen

Zichen-Zussen-Bolder (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.