Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Herstappe
Deelgemeente Herstappe
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 22, Herstappe (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herstappe (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Herstappe (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige gesloten hoeve, waarvan het grootste gedeelte der dienstgebouwen verdween in een brand in 1980. De silexmuurpartijen verwijzen mogelijk naar een oudere kern, de oudste nog aanwezige elementen dateren uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf, toegankelijk via een inrijpoort in de zuidwestvleugel.

Rondboogvormige inrijpoort in een hardstenen omlijsting met negblokken en schamppalen.

Woonhuis ten noordwesten. De benedenverdieping behield de oorspronkelijke muuropeningen: rechthoekig in vlakke hardstenen omlijsting. Deur met oorspronkelijk houtwerk.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herstappe

Herstappe (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.