Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Herstappe
Deelgemeente Herstappe
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 3, Herstappe (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herstappe (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Herstappe (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Belangrijke gesloten hoeve uit de tweede helft van de 17de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekig, gedeeltelijk gekasseid erf met mestvaalt, bereikbaar via een rechthoekig inrijpoort onder houten latei in de noordoostvleugel.

Woonhuis ten westen. Breedhuis van vier traveeën en oorspronkelijk één bouwlaag, thans over de twee rechtertraveeën verhoogd. S-vormige muurankers. De vensters zijn voormalige kruiskozijnen waaruit de stenen onderverdeling werd verwijderd; kalkstenen omlijsting met negblokken en geprofileerd benedengedeelte. Huidige woonhuisdeur uit de eerste helft van de 19de eeuw: rechthoekig in een vlakke kalkstenen omlijsting; oorspronkelijk houtwerk; in de linkertravee, kalkstenen rondboogdeur in een rechthoekig, verankerde omlijsting (tweede helft 17de eeuw).

Stallen naast de inrijpoort en in de zuidvleugel, die tevens de doorrit naar de velden bevat. Silexmuurpartijen. S-vormige muurankers. Muuropeningen uit verschillende perioden.

Dwarsschuur ten oosten Silexplint en gesmeed ijzeren muurankers. 19de-eeuwse muuropeningen, onder meer de schuurpoort, onder houten latei.

Ten noorden, buiten het erf, 17de-eeuws bakhuis met verhoogde dakhelling, silexplint, en gesmeed ijzeren muurankers.

Eveneens buiten het erf, aangebouwd tegen de zijgevel van het woonhuis, 19de-eeuwse, bakstenen kapel van één travee onder zadeldak. Spitsboogvormig, houten portaal; bovenlicht met waaiervormige houten roeden.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herstappe

Herstappe (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.