Gesloten hoeve van 1782

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Herstappe
Deelgemeente Herstappe
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 4, Herstappe (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herstappe (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Herstappe (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve van 1782

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Imposante gesloten hoeve van 1782, in 1832 aangepast (woonhuis). Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt, bereikbaar via een inrijpoort in de zuidoostelijke vleugel.

Lodewijk XVI-inrijpoort, korfboogvormig in een rechthoekige, geblokte, kalkstenen omlijsting met geprofileerde druiplijst, op de sluitsteen gedateerd MRB (?) ANNO 1782. Een gevelsteen boven de poort verwijst waarschijnlijk naar de aanpassing van het woonhuis en mogelijk ook de stallen: BATIE EN/ 1832 PAR A:B:/ FRANKEN/ NOTAIRE ET M:C:/ DEPAIVE SON/ EPOUSE NATIFS/ DE/ HERSTAPPE.

Ten zuidwesten, woonhuis (1832) van vier traveeën en twee bouwlagen, voorzien van rechthoekige muuropeningen in vlakke, kalkstenen omlijsting, de benedenvensters oorspronkelijk beluikt.

Stallen in de noordoostelijke vleugel en naast de inrijpoort, voorzien van rechthoekige muuropeningen in vlakke, kalkstenen omlijsting (waarschijnlijk 1832).

Ten noordwesten, verhoogde dwarsschuur, op een mergelstenen gevelsteen gedateerd 1782. Bakstenen rondboogpoort en recente poort links.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herstappe

Herstappe (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.