Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Herstappe
Deelgemeente Herstappe
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 3, Herstappe (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herstappe (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Herstappe (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Voormalige gesloten hoeve uit het midden van de 19de eeuw, waarvan alleen het woonhuis, de inrijpoort en een gedeelte der stallen bewaard bleven.

Ten zuidoosten, rondboogvormige inrijpoort in een hardstenen omlijsting met negblokken aan de boog en geprofileerde imposten; datering op de sluitsteen JJH/ 1851.

Ten zuidwesten, boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Rechthoekige muuropeningen in vlakke, hardstenen omlijsting.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herstappe

Herstappe (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.