Begijnenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Sint-Catharinastraat
Locatie Sint-Catharinastraat 1, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Begijnhof Sint-Catharina: begijnenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof Sint-Catharina

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Catharina

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit huis maakte vroeger deel uit van het aanpalende huis nummer 3. Hoekhuis met de Corverstraat, en aan deze zijde van een afgesnuite hoek voorzien; bakstenen gebouw onder mank schilddak (Vlaamse pannen), uit het midden van de 17de eeuw.

De gevels aan de zijde van de Sint-Catharinastraat en de Corverstraat behielden vrij goed hun defensief karakter: blind op de eind 19de-eeuwse muuropeningen na, met een zware sokkel waarvan het onderste gedeelte uit silexblokken en het bovenste gedeelte uit mergelsteen bestaat; mergelstenen banden en hoekbanden, en een mergelstenen kroonlijst op ojiefvormige consoles waartussen een fries van ruiten en medaillons.

De gevel aan Onder de Linde gaat vrijwel volledig achter de aanpalende gebouwen schuil; gelijkaardige constructie met op de tweede bouwlaag een rechthoekig venster in een geprofileerde mergelstenen omlijsting met een smalle, geprofileerde druiplijst, en erboven een bolkozijn (?) in een gelijkaardige omlijsting doch zonder druiplijst.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Sint-Catharinastraat (Begijnhof)

Sint-Catharinastraat (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.