Begijnenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Sint-Catharinastraat
Locatie Sint-Catharinastraat 3-5, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Begijnhof Sint-Catharina: begijnenhuis met omheiningsmuur, oostelijk deel
gelegen te Sint-Catharinastraat 5 (Tongeren)

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

omvat de bescherming als monument Begijnhof Sint-Catharina: begijnenhuis met omheiningsmuur, westelijk deel
gelegen te Sint-Catharinastraat 3 (Tongeren)

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof Sint-Catharina

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Catharina

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk één breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1652. Gevel aan de Sint-Catharinastraat (zie huis nummer 1), met recente muuropeningen.

Fraaie, laat-gotische gevel aan Onder de Linde: baksteen met afwerking van mergelsteen voor de kroonlijst, muurbanden, omlijstingen en ornamenten in reliëf. Geprofileerde kroonlijst op ojiefvormige consoles waartussen een fries van ruiten en medaillons; geprofileerde waterlijsten; ornamenten in de vorm van onder meer pijnappels en cartouche met datering. Kruis- en kloosterkozijnen in een vlakke omlijsting op de benedenverdieping, fraai geprofileerde, drieledige kruiskozijnen en een kloosterkozijn op de bovenverdieping, met accolademotief op de latei; dakvenster in een puntgeveltje met bolbekroning. De muur der voortuin is voorzien van een korfboogdeurtje in een rechthoekige, verankerde mergelstenen omlijsting onder zadeldakje.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Sint-Catharinastraat (Begijnhof)

Sint-Catharinastraat (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.