Classicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Corversstraat
Locatie Corversstraat 11, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Classicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Classicistisch burgerhuis met tuingebouw

Deze bescherming is geldig sinds 23-05-2002.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Classicistisch burgerhuis: tuin

Deze bescherming is geldig sinds 23-05-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (Vlaamse pannen), met kern uit de eerste helft 17de - midden 17de eeuw (dakhelling, muurankers, fries) doch huidige classicistische ordonnantie uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Beschilderde bakstenen gevel met gesmeed ijzeren muurankers. Onder de kroonlijst een -waarschijnlijk mergelstenen- gesculpteerde trigliefenfries en metopenfries, met ruiten en medaillons op de metopen. Getoogde vensters in kalkstenen omlijsting met van druiplijst voorziene sluitstenen; de benedenvensters werden naar onder toe vergroot. Getoogde deur, confer vensters, op neuten en met kalkstenen trap.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Corversstraat (Tongeren)

Corversstraat (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.