erfgoedobject

Burgerhuis Keulen

bouwkundig element
ID: 3719   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3719

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis Keulen
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis Keulen
  Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985

Beschrijving

Het huis "Keulen" later "Het Paviljoen" is een interessant voorbeeld van burgerlijke Brabantse gotiek uit het vierde kwart van de 15de of het eerste kwart van de 16de eeuw, waarvan het ontwerp algemeen toegeschreven wordt aan de Mechelse bouwmeester Rombout Keldermans II.

Verankerde trapgevel (vier treden en topstuk) met drie traveeën en twee bouwlagen, met parement van zandsteen. Gemarkeerde, sterk opengewerkte registers voor de eerste twee bouwlagen. Overkragende bovenverdieping op geprofileerde driepasbogen onder een heden gedeeltelijk verdwenen druiplijst en rustend op gebundelde colonnetten met loofwerkkapitelen; verdiepte boogvelden met laatgotische driepas- en drielobtracering. Bovenverdieping met gelijkaardig decoratief maaswerk op de borstwering. Gekoppelde rechthoekige vensters met behouden kwarthol geprofileerde dagkanten en vernieuwde kruisen.

De geveltop met een meer gesloten karakter is horizontaal geleed door kordons; centraal bolkozijn, geflankeerd door kleine driepasboogvormige zijvensters en een gelijkaardig luikgat erboven. Top met overhoekse pinakels volgens archiefstukken eertijds vermoedelijk afgezet met hogels en kruisbloemen; heden afgedekt door middel van geprofileerde dekstenen. Gedeeltelijk aangepaste begane grond.

Naar verluidt is er van het vroegere interieur niets bewaard.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

 • Is deel van
  Grote Markt

 • Is deel van
  Grote Markt en omgeving

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis Keulen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3719 (Geraadpleegd op 22-10-2020)