Burgerhuis Keulen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 26, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Keulen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Burgerhuis Keulen

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het huis "Keulen" later "Het Paviljoen" is een interessant voorbeeld van burgerlijke Brabantse gotiek uit het vierde kwart van de 15de of het eerste kwart van de 16de eeuw, waarvan het ontwerp algemeen toegeschreven wordt aan de Mechelse bouwmeester Rombout Keldermans II.

Verankerde trapgevel (vier treden en topstuk) met drie traveeën en twee bouwlagen, met parement van zandsteen. Gemarkeerde, sterk opengewerkte registers voor de eerste twee bouwlagen. Overkragende bovenverdieping op geprofileerde driepasbogen onder een heden gedeeltelijk verdwenen druiplijst en rustend op gebundelde colonnetten met loofwerkkapitelen; verdiepte boogvelden met laatgotische driepas- en drielobtracering. Bovenverdieping met gelijkaardig decoratief maaswerk op de borstwering. Gekoppelde rechthoekige vensters met behouden kwarthol geprofileerde dagkanten en vernieuwde kruisen.

De geveltop met een meer gesloten karakter is horizontaal geleed door kordons; centraal bolkozijn, geflankeerd door kleine driepasboogvormige zijvensters en een gelijkaardig luikgat erboven. Top met overhoekse pinakels volgens archiefstukken eertijds vermoedelijk afgezet met hogels en kruisbloemen; heden afgedekt door middel van geprofileerde dekstenen. Gedeeltelijk aangepaste begane grond.

Naar verluidt is er van het vroegere interieur niets bewaard.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Mechelen)

maakt deel uit van Grote Markt en omgeving

Befferstraat, Bruul, Frederik de Merodestraat, Grote Markt, Nieuwwerk, Onder-den-Toren, Reuzenstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.