Laatclassicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Maastrichterstraat
Locatie Maastrichterstraat 94-96, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laatclassicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Laatclassicistisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 23-05-2002.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Laatclassicistisch burgerhuis: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-05-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk één geheel. Imposant breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met huidig laat-classicistisch uitzicht uit de eerste helft van de 19de eeuw doch oudere kern (dakhelling, achterbouw).

Bakstenen lijstgevel voorzien van rechthoekige vensters in een kalkstenen omlijsting met kordon vormende lekdrempels. Getoogde centrale poort in een rechthoekige omlijsting met geprofileerde druiplijst. Aan weerszijde recente winkelpuien. Zijgevels met aandaken en muurvlechtingen.

Bakstenen achterbouw uit de tweede helft van de 17de eeuw, haaks op de achtergevel, voorzien van de oorspronkelijke benedenvensters: voormalige kruiskozijnen in een kalkstenen omlijsting met negblokken, doorlopende lateien, dubbele ontlastingsboogjes en een overspannende ontlastingsboog. Gesmeed ijzeren muurankers met krullen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Maastrichterstraat

Maastrichterstraat (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.