erfgoedobject

Woning met tuitgevel

bouwkundig element
ID: 3734   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3734

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Verankerde gecementeerde tuitgevel op gepikte zandstenen sokkel met afschuining; twee bouwlagen en dito traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Aangepaste muuropeningen met bewaarde sponning op begane grond. Rechthoekige deur in smalle arduinen omlijsting in een aanbouwsel van een bouwlaag. Uitgewerkt muuranker in de top. Blinde bakstenen zijgevels, rechts met sporen van gedichte bovenvensters onder de steigergaten en overhoeks baksteenfries.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woning met tuitgevel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3734 (Geraadpleegd op 22-10-2020)