erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Cunibertus

bouwkundig element
ID
37436
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37436

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zeer sobere neoclassicistische zaalkerk, gebouwd in 1850, mogelijk ter vervanging van een ouder romaans gebouw (hoge plint van silex in de noordelijke zijbeuk en -koorzijde). Bakstenen gebouw van vier traveeën onder zadeldak, koor van een rechte travee met vlakke sluiting, en ingebouwde westtoren onder ingesnoerde naaldspits; sacristie aangebouwd tegen de koorsluiting. Bakstenen rondboogvensters met hardstenen imposten en lekdrempels. Gelijkaardige galmgaten, met hardstenen booglijst. De westgevel is voorzien van een rondboogportaal in hardstenen omlijsting, waarboven een nis met Sint-Jozefbeeld. De oost- en zuidgevels zijn met kunstleien bekleed.

Bepleisterd interieur. Vrij vlakke zoldering met kruisribgewelven tussen rondboogvormige gordelbogen; ribben en bogen komen neer op consoles.

Mobilair: aantal 19de-eeuwse beelden. Hoofdaltaar van gemarmerd hout, twee engelenbeelden (eerste helft 18de eeuw); neoclassicistische zijaltaren (midden 19de eeuw). Preekstoel, omgevormd tot altaar, eik (eerste helft 18de eeuw).

Merkwaardige doopvont van poreuse, geel-bruine steen, Romeins (3de eeuw ?); de ene zijde vertoont een liggend, tragisch masker op een brede guirlande van vruchten en bladeren, de andere zijde een arend met een gevleugelde bliksemschicht; bovenaan palmetten; in de 12de eeuw werd het omgevormd tot wijwatervat, met toevoeging van een maskerkop bovenaan.

Op het kerkhof een aantal grafkruisen uit 16de, 17de en 18de eeuw.

  • DANIELS P., Le bénitier d'église à Heur-le-Tixhe, (Verzamelde Opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundige studiekring te Hasselt, 1923, p.54-54).
  • DANIELS P. & PAQUAY J., Inventaire archéologique des objets existant dans les édifices publics. Canton de Tongres, I, Hasselt, 1914, p.52-55.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren, Brussel-St.-Truiden, 1976, p.79-80.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1990

Aanvullende informatie

De kerk bevat een 19de-eeuws orgel. Wat de ontstaansgeschiedenis van het instrument betreft is relatief weinig met zekerheid geweten. Volgens de parochiekroniek is het in 1890 tweedehands gekocht van de abdij van Maredsous. De orgelkast moet uit de tweede helft van de 19de eeuw dateren, terwijl het een partij pijpwerk uit de eerste helft van de 19de eeuw bewaart.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002296, 20 orgels in Limburg (S.N., 2003).
Auteurs : Van der Veken, Bert
Datum: 13-06-2016

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Cunibertus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37436 (Geraadpleegd op 18-06-2021)