erfgoedobject

U-vormige hoeve van 1808

bouwkundig element
ID
37485
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37485
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gegroepeerd rondom een onregelmatig gevormd, gekasseid erf met mestvaalt, aan de straatzijde afgesloten door een houten inrijhek en dito voetgangerspoortje.

Woonhuis in de westvleugel, vijf traveeën en één bouwlaag, de twee linker traveeën vormen de opkamer. Rechthoekige, getraliede vensters in een vlakke, kalkstenen omlijsting, oorspronkelijk beluikt. Rechthoekige deur in dito omlijsting. Zijgevels met aandaken en vlechtingen, de gevel aan straatzijde tevens voorzien van een kleine nis waarboven de gevelsteen met datering.

De dienstgebouwen behielden resten van het oorspronkelijke vakwerk (ankerbalkgebint), thans met bakstenen vullingen.

Stal ten oosten van het erf, ordonnantie sterk aangepast begin 20ste eeuw (getoogde muuropeningen); de oorspronkelijke muuropeningen in houten omlijsting. Aangebouwd houten wagenhuis onder lessenaarsdak tegen de achtergevel. De stal in het verlengde van het woonhuis behield zijn houten omlijstingen, onder meer voor een voetgangersdoorgang naar de velden.

Ten zuiden, dwarsschuur met rechthoekige poort in houten omlijsting.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: U-vormige hoeve van 1808 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37485 (Geraadpleegd op )