erfgoedobject

Parochiekerk Heilig Hart

bouwkundig element
ID: 3749   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3749

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neoromaanse kerk gebouwd in 1901 naar ontwerp van Henri Meyns als parochiekerk voor de sedert 17 april 1898 opgerichte "succursale parochie van het Heilig Hert", ingewijd op 30 mei 1902. Ingebouwd tussen gewone rijhuizen.

De plattegrond vertoont een driebeukige kruisbasiliek met schip van drie dubbele traveeën, transept van een en een half uitstekende travee en zuidwaarts georiënteerd koor van drie traveeën met vlakke koorsluiting onder gecombineerde bedaking. Koor ingebouwd tussen zijkapel (in het zuidwesten) en sacristie (in het zuidoosten). Geheel opgetrokken uit rode baksteen, verlevendigd met natuursteen. Voorgevel weerspiegelt de inwendige indeling en vertoont een centrale puntgevel met aan weerszijden de lagere zijbeuken onder lessenaarsdak, flankerende westtoren.

Noordgevel gemarkeerd door versneden steunberen, onderling verbonden door een bogenfries; centraal tweeledig rondboogportaal met archivolten, tussenzuil en blind boogveld bekroond met puntgevel waarboven een groots rozet is aangebracht. Geveltop gemarkeerd door een smal rondbooglicht geflankeerd door een gelijkaardige kleine arcade op zuiltjes. In de voorgevels van de zijbeuken een rondboogvenster.

Rechts massieve vierkante westtoren, van vier geledingen aangegeven door druiplijsten, onder leien achtzijdige spits. Eerste twee geledingen gevat tussen versneden steunberen. Onderaan bevindt zich een tweede doch meer eenvoudig rondboogportaal bekroond met topgevel en toegang verlenend tot een kleine doopkapel; rondboogvormige muuropeningen en galmgaten.

Achtergevel aan Kromme Elleboogstraat: vlakke koorsluiting bekroond met puntgevel gemarkeerd door rondboogvormige muuropeningen en oculi. Sacristie onder leien schilddak met in achtergevel twee rondboogvormige tweelichten.

Achtergevel kapel: puntgevel met oculus. Sober interieur. Tweeledige opstand; zuilen op vierkante sokkel met abacus dragen de rondboogarcaden die de middenbeuk van de zijbeuken scheiden; per dubbele travee: koepelgewelf gedragen door bundelpijlers op vierkante sokkel. Zuilen en pijlers zijn verbonden door kroonlijst; boven de kroonlijst: rondboogvensters geflankeerd door kleinere rondboogvensters; zijbeuken onder kruisgewelf.

Voor het interieur werd rode baksteen gebruikt en grijze natuursteen voor zuilen, pijlers en gordelbogen..., op sommige plaatsen verlevendigd door afwisselend gebruik van witte natuursteen.

Mobilair: sober houten altaar met bronzen tabernakel naar ontwerp van Hendrickx; indrukwekkende marmeren preekstoel; mooi houten beeld van Heilig Hart van Jezus (20ste-eeuws).


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Heilig Hart [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3749 (Geraadpleegd op 06-06-2020)