Herstappeltombe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Lauw
Straat Hoeise Kassei
Locatie Hoeise Kassei zonder nummer, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Tumulus Herstappeltom

Deze bescherming is geldig sinds 10-08-1976.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Tumulus Herstappeltom: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-08-1976.

Beknopte karakterisering

Typologiegrafheuvels

Beschrijving

Zogenaamde Herstappeltombe of Tombe de Herstappe, monumentale Romeinse tumulus met een doorsnede van 32 meter en een hoogte van 8 meter. Door F. Huybrigts onderzocht in 1895, doch leeg aangetroffen; er werden sporen ontdekt van vroegere opgravingen, waarschijnlijk boringen door Franse soldaten in de 17de eeuw.

  • AMAND M. & NOUWEN R., Gallo-romeinse tumuli in de civitas Tungrorum, Hasselt, 1989 (Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren; 40), p. 32.
  • BAUWENS-LESENNE M., Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Brussel, 1968, p.183.
  • Chevalier de BEAURAIN , Histoire militaire de la Flandre depuis l'année 1690 jusqu'en 1694 inclusivement, Parijs, 1755, p.274, pl.10.
  • de LOE A., Rapport sur les recherches et les fouilles exécutées par la société pendant l'exercise de 1902. La "Tombe de Herstappe" à Lowaige (province de Limbourg), (Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 17, 1903, p.124-127.
  • KLOK R.H.J. & BRENDERS F., Reisboek voor Romeins Nederland en België, Haarlem-Antwerpen, 1981, p.122.
  • VAN DOORSLAER, A., Repertorium van de begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Noord-Gallië, Brussel, 1964, vol.I, p.137.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Lauw

Lauw (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.