erfgoedobject

Woningen in gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
37502
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37502
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

In verschillende woningen gedeelde, gesloten hoeve, met kern uit 17de eeuw, in verschillende perioden aangepast. Imposante, bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom een niet toegankelijk erf.

Inrijpoort in de noordvleugel, rechthoekig in een houten omlijsting; resten van vakwerkbouw met bakstenen vullingen.

Oorspronkelijk (?) woonhuis in de westvleugel, van één bouwlaag, met kern uit 17de eeuw. In de oostvleugel bevindt zich een hoog gebouw met steil zadeldak, waarvan de oorspronkelijke functie door de recente aanpassingen (thans woonhuis) niet meer te achterhalen is. Naast de inrijpoort, in de noordvleugel, boerenburgerhuis uit midden 19de eeuw: drie traveeën en twee bouwlagen, voorzien van rechthoekige vensters met hardstenen latei en lekdrempel, en een rechthoekige deur in hardstenen omlijsting.

Ten zuiden, ruime dwarsschuur uit de 17de of 18de eeuw, voorzien van (gewijzigde?) rechthoekige poorten onder houten latei. In de achtergevel een lagere, bakstenen rondboogpoort. In de westzijgevel (aandak en vlechtingen), zes getoogde uilengaten.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Mal


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woningen in gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37502 (Geraadpleegd op )