Parochiekerk Sint-Servatius

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Nerem
Straat Neremstraat
Locatie Neremstraat zonder nummer, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Servatius

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoromaanse kerk, in 1876 gebouwd naar ontwerp van A. Castermans ter vervanging van de waarschijnlijk romaanse Sint-Nicolaaskapel (opgetrokken uit silex en mergelsteen), die zich ten noordwesten van de huidige kerk bevond en in 1839 werd gesloopt.

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van vijf traveeën, met ingebouwde westtoren, de westgevel geflankeerd door twee ronde torens; koor van een rechte travee en halfronde sluiting geflankeerd door sacristiëen.

Basilicale opstand. Baksteenbouw, afgewerkt met hardsteen. De westzijde vertoont de gevel van de smalle, hoge middenbeuk, met neoromaans portaal, waarboven rondboogfriezen en twee oculi; flankerende, ronde traptorens onder ingesnoerde kegelvormige spitsen (leien), voorzien van smalle rondboogvensters. De toren onder ingesnoerde naaldspits is voorzien van puntgevels op elke zijde, een rondboogfries onder de kroonlijst en rondboogvormige galmgaten.

Middenbeuk onder zadeldak (leien), zijbeuken onder lessenaarsdaken. De traveeën zijn gemarkeerd door bakstenen pilasters. Rondboogfries onder de kroonlijst. Rondboogvensters en dito bovenlichten. Absis met blinde dwerggalerij; rondboogvensters.

Bepleisterd interieur. Midden- en zijbeuken zijn van elkaar gescheiden door een rondboogarcade op zuilen met gesculpteerd teerlingkapiteel, volgens het gebonden stelsel. Overwelving door middel van koepels tussen rondboogvormige gordelbogen, gedragen door de pijlers; halve koepel boven de absis. Onder de bovenlichten, gekorniste lijsten waaronder een rondboogfries, die de dekplaten der pijlers verbinden.

Mobilair: Beeld van Sint-Barbara, gepolychromeerd hout (17de eeuw ?); beeld van Sint-Servatius (?), gepolychromeerd hout (circa 1700); beeld van Sint-Laurentius, gepolychromeerd hout (midden 19de eeuw); beeld van Sint-Lucia, gepolychromeerd hout (midden 19de eeuw); beeld van Sint-Rochus van Montpellier, gepolychromeerd hout (midden 19de eeuw).

Preekstoel, neoromaans, eik, M. Christiaens (?), (1886).

Orgelkast door M. Christiaens (1892), met orgel door E. Verschueren, Tongeren (1944).

  • Archief van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, onuitgegeven gegevens.
  • DANIELS P. & PAQUAY J., Inventaire archéologique des objets existant dans les édifices publics. Canton de Tongres, vol.II, Hasselt, 1918, p.7.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren, Brussel-St.-Truiden, 1976, p.34-35.
  • ROOSE P., inspecteur orgelzaken B.M.L., onuitgegeven gegevens.
  • SEVERIJNS P., Een greep uit de geschiedenis der kerkdorpen, in: 2000 jaar Tongeren. 15 vóór Chr. tot 1985, Hasselt, 1988, p.216.
  • WILL J., De kapel van Sint-Nicolaas te Nerem,(Limburg, 49, 1970, p.202-204).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Nerem

Nerem (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.