Pastorie van de Sint-Laurentiusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Overrepen
Straat Hasseltsesteenweg
Locatie Hasseltsesteenweg 607, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Pastorie Sint-Laurentiusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Laurentiusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Overrepen

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

Beschrijving

In 1658 gebouwd door de landcommanderie van Alden Biesen; in 1666 werden rechts van het oorspronkelijke gebouw stallingen toegevoegd (huidig zaaltje); op de plaats van de huidige haakse aanbouw bevond zich de tiendschuur. In 1846 restauratie en grondige aanpassing onder leiding van L. Jaminé; in 1896 wordt de tiendschuur afgebroken en vervangen door de huidige gebouwen -het verblijf van de huishoudster en de keuken-.

In zijn huidige vorm, L-vormig gebouw met ommuurde tuin, palend aan de kerkhofmuur, ten zuidwesten van de kerk. Kern uit de 17de eeuw doch huidig uitzicht vrijwel volledig daterend van de restauratie van 1846. Witgekalkte bakstenen gebouwen, drie + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van getoogde muuropeningen en een rechthoekige deur in een geriemde hardstenen omlijsting. Boven de deur van het haakse gebouw twee gebeeldhouwde, kalkstenen koppen afkomstig van de 12de-eeuwse romaanse doopvont.

Dienstgebouw van één bouwlaag in het verlengde van de pastorie (de oorspronkelijke stallen), met in de zijgevel aan straatzijde een rechthoekige venster in vlakke kalkstenen omlijsting, afgesloten met gesmeed ijzeren traliewerk, gedateerd 1757.

Het interieur bevat een schouw met wapenschild van landcommandeur baron von Sickingen d'Ebernburg (1743-1749); 18de-eeuws met geschilderde voorstellingen van bloemen.

  • DETHIER V., Onuitgegeven gegevens.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Overrepen

Overrepen (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.