Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Overrepen
Straat Hasseltsesteenweg
Locatie Hasseltsesteenweg 599-601, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Overrepen

Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1981.

Beschrijving

Twee tegenover elkaar gelegen gebouwen aan een ommuurde binnenplaats, bereikbaar via een inrijhek. Herenhuis van het dubbelhuistype, zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat), uit eind 18de eeuw.

Bakstenen gebouw, de lijstgevel voorzien van rechthoekige muuropeningen, waarvan slechts een aantal oorspronkelijk zijn: kalkstenen omlijsting met geprofileerde neg. Zijgevels met aandaken en muurvlechtingen. Voormalig dienstgebouw (?) uit de tweede helft van de 19de eeuw, thans omgevormd tot café. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, de voorgevel voorzien van bakstenen rondboogvensters.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Overrepen

Overrepen (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.